Podrška za poslodavce u manjim opštinama

Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama trebalo bi da obezbijedi bolje uslove za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva i poboljšanje kvaliteta obrazovanja i cjeloživotnog učenja, ocijenio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

On je kazao da je, pored sredstava koja Crna Gora izdvaja za sprovođenje mjera podrške tržištu rada, značajna i podrška Evropske unije (EU).

„Poziv koji danas promovišemo je cjelokupan program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Sredstva su obezbijeđena iz predpristupnih fondova EU i ovaj poziv predstavlja kontinuitet uspješne saradnje delegacije EU u Crnoj Gori i Vlade“, rekao je Purišić na konferenciji za novinare.On je dodao da je veći dio aktivnosti programa već realizovan kroz ranije pozive i postupanje resornih ministarstava, uz finansijsku podršku delegacije EU u Crnoj Gori i Evropske komisije (EK).

„Za te aktivnosti u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranje novih radnih mjesta izdvojeno je 8,7 miliona eura“, precizirao je Purišić.On je podsjetio da je 3,5 miliona eura izdvojeno za program dodjele bespovratih sredstava nezaposlenima za pokretanje sopstvenog biznisa, koji realizuje Zavod za zapošljavanje (ZZZ).„Za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih u deficitarnim zanimanjima, kao i zapošljavanje pripadnika romske i egipćanske populacije opredijeljeno je 1,6 miliona eura“, rekao je Purišič.

On je dodao da je 470 hiljada eura izdvojeno za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a 2,7 miliona eura za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama.„Ta podrška posvećena je nezaposlenima, poslodavcima, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru, da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa svojim i potrebama lokanih tržišta rada“, objasnio je Purišić.

On je kazao da će se aktivnosti iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite nastaviti i tokom realizacije novog akcionog dokumenta pod nazivom Podrška pametnom i inkluzivnom rastu, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija 2020, koji će se finansirati iz budžeta IPA2020, vrijednog oko 7,7 miliona eura.„Tim akcionim planom će se doprinijeti jačanju inkluzije zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih sa naglaskom na korisnike socijalne pomoći, žene, mlade i osobe sa invaliditetom“, dodao je Purišić.

 

Izvor: rtcg