Tužilački savjet da se zaštiti od političkog uticaja

Evropska unija od svih članova Tužilačkog savjeta očekuje da postupaju dosljedno, u cilju očuvanja nezavisnosti državnog tužilaštva, što uključuje i poštovanje principa političke neutralnosti i profesionalizma, te sprečavanja bilo kakvog neprimjerenog političkog uticaja na Savjet. To je saopšteno u dopisu koji je šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kristina Oana Popa uputila vršiocu dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Draženu Buriću.

Popa je podsjetila da je u Godišnjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori istaknuto da izmjene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu koje su stupile na snagu u junu 2021. nijesu u potpunosti odgovorile na preporuke Venecijanske komisije u vezi s rizicima politizacije Tužilačkog savjeta.„Nastavićemo da sarađujemo sa crnogorskim vlastima i pozivamo ih da prioritetno riješe sva preostala pitanja kako je naglašeno u naknadnom mišljenju Venecijanske komisije o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu“, ocijenila je Popa.Prema Popinim riječima potrebno je da Crna Gora dalje napreduje u reformama vladavine prava kako bi nastavila da ide naprijed na svom putu ka EU i ispunila privremena mjerila u okviru Poglavlja 23.„Budite sigurni da će Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nastaviti da prati rad Tužilačkog savjeta u okviru pristupnih pregovora“ poručila je Popa u dopisu Buriću.

izvor:rtcg