SDT da ispita produženje ugovora sa "Pomorskim saobraćajem" bez tendera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podnijelo je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv hercegnovske kompanije "Pomorski saobraćaj", izvršnog direktora Dejana Bana i svih bivših predstavnika "Morskog dobra" i Vlade Crne Gore, za koje se sumnja da su učestvovali ili imali uticaja na donošenje odluka kojima je pričinjena višemilionska šteta državi.

U "Morskom dobru" sumnjaju su bivši predstavnici te kompanije i Vlade Crne Gore iskorišćavanjem svog službenog položaja donosili odluke i zaključke kojima je omogućeno "Pomorskom saobraćaju" da produži ugovor o korišćenju morskog dobra na nezakonit način bez tendera.

Umjesto da zaštite imovinu javnog preduzeća, zbog, kako navode, uticaja Dejana Bana, donosili su odluke kojima se pričinjavala šteta državi u velikim iznosima.

U krivičnoj prijavi se ističe i da je "Pomorski saobraćaj" preko svog izvršnog direktora Dejana Bana uskraćivalo da dostavlja Izvještaje o ostvarenom prometu od prodatih karata radi obračuna i fakturisanja naknada, već je samovoljno uplaćivalo iznose, pri čemu su isključivali PDV, a na što su bili obavezani ugovorom.

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Goreje uplaćivalo PDV Poreskoj Upravi Crne Gore i na taj način umanjivalo svoj prihod, zbog čega se sumnja da su izvršili više krivičnih djela u sticaju i sa saizvršilastvu i to: zloupotrebu službenog položaja, nesavjesan rad u službi, protivzakoniti uticaj, prevara, navođenje na protivzakoniti uticaj", saopštili su iz "Morskog dobra". 

Izvor: RTCG