Roditelji koji praktikuju ove 3 stvari uništavaju samopouzdanje kod svoje djece

Iako su vaše namjere dobre, one mogu loše da utiču na vašu djecu. Terapeutkinja Lara Dželoul upozorava na tri oblika ponašanja roditelja koja uništavaju samopouzdanje djece.

Prestrogo reagovanje na njihove greške: Greške su dio učenja. Važno je da prihvatite grešku, da naučite nešto iz nje i da krenete dalje.

Obavljanje obaveza umesto njih: Roditelji bi trebalo da budu uz svoju djecu dok sama rješavaju svoje probleme ili obaveze, ali to ne znači da bi trebalo da ih obavljaju umjesto njih.

Isticanje njihovih slabosti umjesto njihovih kvaliteta: Roditeljsko ohrabrenje omogućuva djeci da više rizikuju i vjeruju u sebe, zato je važno da pohvalite njihove kvalitete, a ne samo da se fokusirate na njihove slabosti.

 

 

Izvor: Kolektiv

Foto: Ilustracija/Pixabay

Tekst objavila: Jasminka Mulić