Test inteligencije od samo tri pitanja palo je 83 odsto učesnika - Znate li rješenje?

Najkraći IQ testa na svijetu sastoji se od samo tri pitanja te se vrlo brzo uradi. Ali imajte na umu da je prilično težak jer ga je 83 odsto ljudi palo.

Ovaj IQ test nazvan je "Test kognitivne refleksije" te je bio dio istraživačkog rada koji je 2005. godine objavio profesor MIT-a Shane Frederick.

Više od 3.000 učesnika iz različitih obrazovnih profila završilo je test. Međutim, samo 17odsto uspjelo ga je upotpunosti riještiti. To znači da je 83 odsto ljudi palo na najkraćem IQ testu na svijetu.

Najkraći IQ test na svijetu sadrži sljedeća pitanja:

  1. Palica i lopta koštaju ukupno 1,10 dolara. Palica košta 1 dolar više od lopte. Koliko košta lopta?
  2. Ako je pet mašina potrebno pet minuta da naprave pet djelova, koliko bi vremena trebalo 100 mašina da naprave 100 djelova?
  3. U jezeru se nalaze lokvanji. Svakoga dana se njihova širina udvostruči. Ako za 48 dana prekriju cijelo jezero, koliko je potrebno lokvanjima da prekriju pola jezera?

Neki od najčešćih odgovora najkraćeg IQ test na svijetu su 10 centi, 100 minuta, 24 dana. Međutim, ovi odgovori nisu tačni.

U nastavku su ponuđeni tačni odgovori, ali i njihova objašnjenja:

  1. Odgovor je pet centi. A ako ste rekli 10 centi, pogriješili ste. Kada bi 10 centi bio tačan odgovor, palica i lopta koštale bi 1.20 dolara, a ne 1.10 dolara. Loptica ima cijenu od pet centi, a palica 1.05 dolara, što je za dolar više od pet centi.
  2. Ako ste odgovorili 100 minuta, pogriješili ste. Pitanje otkriva kako je mašini potrebno pet minuta da napravi jedan dio, a vrijeme se ne mijenja bez obzira na to što je 100 mašina u pitanju.
  3. Odgovor je 47 dana. Većina kaže da je 24 dana tačan odgovor, ali nije tako. Svaki dan lokvanj se udvostruči, tako da je svaki prethodni dan lokvanj bio upola manji. Dakle, ako lokvanju treba 48 dana da prekrije jezero, onda pretposljednjeg dana, 47. dana, lokvanj pokriva pola jezera.

 Izvor i foto: Kolektiv. Me

Tekst objavila: Ljilja Brajković