Božanska formula: Misterija broja PI-π

Kabinsko PI-π je nealgebarski ili iracionalan broj, nema mu kraja niti je iko ikada otkrio neki obrazac uređenosti u njemu. Numerička vrijednost je zaokružena na 64 mjesta. Pi-π je odnos između obima i prečnika kruga i njegova vrijednost zaokružena na 10 decimala je 3.1415926535.

Mit o nastanku godišnjih doba

Mit o tome kako su nastala četiri godišnja doba je povezan sa Demetrom, grčkom mitološkom boginjom žetve. Ona je blagoslovila zemlju i starala se da svi imaju veliku žetvu. Međutim, da li će berba biti dobra ili ne, u velikoj mjeri je zavisilo od njenog raspoloženja. Nakon pretrpljenog najvećeg bola u njenom životu, otmice lijepe kćerke Persefone, nastala su četiri godišnja doba. Ovim mitom stari Grci su objašnjavali promjenu godišnjih doba, večni ciklus smrti i ponovnog rađanja prirode.