Asklepijev štap: Kako je zmija postala simbol medicine

Asklepijev štap ili Eskulapov štap oko koga je uvijena zmija je starogrčki simbol koji je povezan sa liječenjem bolesti kroz medicinsko umijeće. Ovaj simbol je nastao spajanjem štapa Asklepija, sina Apolona boga svjetlosti, muzike i proricanja i iskusnog ljekara i začetnika medicine, a kasnije boga medicine i svete zmije simbola njegove kćeri, Higije boginje zdravlja.