Sanitarna inspekcija sprovodi zdravstveni nadzor na svim graničnim prelazima

Sanitarna inspekcija od 26. januara sprovodi zdravstveni nadzor na svim graničnim prelazima nad putnicima koji dolaze iz Kine, Italije i drugih pogođenih područja, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je zbog kompleksnosti situacije naložena koordinacija i sinhronizacija svih graničnih službi na graničnim prelazima i pružanje pomoći službenicima zdravstveno-sanitarne inspekcije, koji funkciju obavljaju na graničnim prelazima.

„Sanitarna inspekcija od 26. januara sprovodi zdravstveni nadzor nad putnicima koji dolaze iz Kine, Italije, Južne Koreje, Japana, Singapura, Irana i drugih pogođenih područja, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na velikim graničnim prelazima granična policija opremljena zaštitnom opremom.

„Sektor granične policije (SGP) sprovodi preporuke Instituta za javno zdravlje (IJZ), Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i naredbe Ministarstva zdravlja, pomaže zdravstvenim i inspekcijskim organima u sprovođenju zdravstvenog nadzora za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja virusa korona“, navodi se u saopštenju.

Policija uvidom u lična dokumenta putnika i na druge načine provjerava destinacije na kojima se u proteklih 15 dana nalazio putnik i prikuplja informacije direktnim razgovorom sa putnikom.

Kako se navodi, putnicima se postavljaju pitanja da li su u posljednjih 14 dana bili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji, Japanu, Singapuru, Iranu i drugim područjima i u kontaktu sa nekom osobom koja je bila potvrđeni ili vjerovatni slučaj infekcije virusom korona.

Putnicima se postavljaju pitanja da li su tokom posljednjih 14 dana bili u nekoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se liječe oboljeli od infekcije novim virusom korona, da li su tokom boravka u inostranstvu posjetili bilo koju pijacu živih životinja.

Iz Vlade su objasnili da ukoliko je odgovor na bilo koje od pitanja pozitivan, ili se na drugi način ispostavi da bi putnik mogao da bude prenosilac virusa, granična policija odmah obavještava sanitarne inspektore kako bi tu osobu stavili pod zdravstveni nadzor.

Pitanja su podložna promjenama kako se epidemiološka situacija mijenja.

Zdravstveno sanitarna inspekcija je na aerodromima Podgorica i Tivat prisutna sve vrijeme dok se odvija avio – saobraćaj.

Iz Vlade su objasnili i utvrđene procedure rada na aerodromskim graničnim prelazima.

Kako su naveli, službenici SGP pitaju putnike da li dolaze iz Kine, Italije, Južne Koreje, Japana, Singapura, Irana i drugih područja i u slučaju pozitivnog odgovora oni odmah obavještavaju aerodromsko osoblje.

Iz Vlade su pojasnili da aerodromsko osoblje prenosi informaciju aerodromskom ljekaru, koji odmah na dostavljene kontakte informiše sanitarnog inspektora.

„Po završetku pasoške kontrole službenici SGP putnika i njegova dokumenta predaju aerodromskom osoblju, putnik se zadržava u prostoru dolazaka (Gate) u pratnji aerodromskog osoblja do dolaska sanitarnog inspektora“, naveli su iz Vlade.

Kako su objasnili, sanitarni inspektor po dolasku odlazi zajedno sa aerodromskim ljekarom u ambulantu u putničkom terminalu, koja je i do sada korišćena za obavljanje razgovora sa putnicima koji su na taj način prepoznati da dolaze potencijalno ugroženih područja.

„Aerodromsko osoblje putnika usmjerava od prostora dolazaka do ambulante i predaje putnika i njegova dokumenta sanitarnom inspektoru i aerodromskom ljekaru“, navodi se u saopštenju.

Sanitarni inspektor, kako su pojasnili iz Vlade, razgovara sa putnikom i po potrebi ga stavlja pod zdravstveni sanitarni nadzor, informiše o daljem postupanju u slučaju pojave određenih simptoma i putniku predaje njegova putna dokumenta, nakon čega putnik napušta AP.

Kako se navodi, u slučaju porebe obavještava se epidemiolog IJZ i traži se njegova asistencija.

„Aerodromski ljekar za potrebe aerodroma nastavlja da vodi zaseban protokol o svim putnicima sa kojima je obavljen razgovor, uz evidenciju imena i prezimena putnika, broja leta kojim je doputovao, područja iz kojeg dolazi i da li je stavljen pod zdravstveni sanitarni nadzor“, dodaje se u saopštenju.

 

Izvor i foto: mina.news

Tekst objavila: Sanida Kajević